Inschrijvingen 1ste jaar 2018-2019

Wanneer?

Ouders én leerling zijn welkom op onze onthaaldagen voor inschrijving:

 • Vrijdag 20 april 2018: 18 uur tot 21 uur
  onthaalavond met informatie, rondleidingen en workshops; geen inschrijvingen

  NIEUW! 3 uur projectwerking in het eerste jaar Moderne Wetenschappen


 • Zaterdag 21 april 2018: 9 uur tot 12 uur
  inschrijvingen voor het 1ste jaar

 


Welk profiel moet uw kind hebben om de richting Latijn of Moderne Wetenschappen aan te vatten?

Maximumcapaciteit

De maximumcapaciteit voor het eerste jaar is bepaald op 230 leerlingen.
U heeft er dus alle belang bij zo snel mogelijk in te schrijven en de nodige administratieve verplichtingen zo snel mogelijk in orde te brengen. Eens deze capaciteit bereikt is, moeten wij uw inschrijving weigeren en wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Indien er later plaatsen vrijkomen, worden deze tot de vijfde schooldag van oktober ingevuld met leerlingen die omwille van capaciteit geweigerd werden, en dit in de volgorde waarop ze zich aangediend hebben voor inschrijving. 

Wie moet aanwezig zijn op de inschrijving? 

 • De inschrijving kan enkel persoonlijk gebeuren door één van de ouders (of voogd). Inschrijvingen via telefoon, fax, mail of brief worden niet aanvaard.
 • Uw kind moet eveneens aanwezig zijn omdat een inschrijvingsmoment in een nieuwe school voor haar/hem een belangrijk moment is en we haar/hem hier onmiddellijk bij willen betrekken.
 • Indien u als ouder de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, laat u zich vergezellen door een tolk (d.i. een meerderjarig persoon naar keuze).


Wat brengt u mee op de inschrijving?

 • identiteitskaart
 • rapport Pasen


Wanneer is de inschrijving definitief?

 • wanneer u het opvoedingsproject en het schoolreglement hebt ondertekend;
 • wanneer u volgende documenten ten laatste op 2 juli op RC hebt ingediend:       

-  origineel getuigschrift van de lagere school ondertekend door de leerling;

-  identiteitskaart

-  rapport schooljaar 2017-2018 (origineel of fotokopie)

-  Baso-fiche (indien gebruikt door de lagere school)

-  advies van het CLB (indien beschikbaar)

-  advies van de lagere school (indien beschikbaar)

 

Deze inschrijvingsprocedure is in overeenstemming met de ministeriële omzendbrief (SO/2012/01) van 5 juni 2012 over “Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs”.

Een lijst met veelgestelde vragen over de inschrijvingen vindt u op de site van de scholengemeenschap.

Rozenlaan 45, 1700 Dilbeek

02 568 18 18

lyceum@erce.be