Inschrijvingen vanaf het 2de jaar 2018-2019

Wanneer?

Ouders én leerling zijn welkom op onze onthaaldagen voor inschrijving:

 • Vrijdag 3 mei 2019: 18 uur tot 21 uur
  onthaalavond met informatie, rondleidingen en workshops;
  geen inschrijvingen
 • Zaterdag 4 mei 2019: 12 uur tot 13 uur
  inschrijvingen vanaf het 2de jaar


Wie moet aanwezig zijn op de inschrijving? 

 • De inschrijving kan enkel persoonlijk gebeuren door één van de ouders (of voogd). Inschrijvingen via telefoon, fax, mail of brief worden niet aanvaard.
 • Uw kind moet eveneens aanwezig zijn omdat een inschrijvingsmoment in een nieuwe school voor haar/hem een belangrijk moment is en we haar/hem hier onmiddellijk bij willen betrekken.
 • Indien u als ouder de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, laat u zich vergezellen door een tolk (d.i. een meerderjarig persoon naar keuze).


Wat brengt u mee op de inschrijving?

 • fotokopie identiteitskaart (voor- en achterzijde)
 • rapport Pasen


Wanneer is de inschrijving definitief?

 • wanneer u het opvoedingsproject en het schoolreglement hebt ondertekend;
 • wanneer u volgende documenten ten laatste op 1 juli op RC hebt ingediend (Witte Poort - Rozenlaan 45):       

-  attest en advies schooljaar 2018 - 2019

-  rapport schooljaar 2018-2019 (origineel of fotokopie)

-  fotokopie identiteitskaart (voor- en achterzijde)

-  advies van het CLB (indien beschikbaar)

Deze inschrijvingsprocedure is in overeenstemming met de ministeriële omzendbrief (SO/2012/01) van 5 juni 2012 over “Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs”.

Een lijst met veelgestelde vragen over de inschrijvingen vindt u op de site van de scholengemeenschap.

Rozenlaan 45, 1700 Dilbeek

02 568 18 18

lyceum@erce.be