Mededeling schoolbestuur 18 maart 2020


Beste ouder

Beste personeelslid

In de strijd tegen het nieuwe coronavirus verstrengt de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen voor de bevolking sinds vanmiddag 12 uur. Voor het onderwijs verandert er niets: de lessen blijven tot de paasvakantie geschorst en de scholen blijven open voor noodopvang van leerlingen.

 

Beste ouder, in onze Crescendoscholen hebben de leerkrachten de voorbije dagen het beste van zichzelf gegeven om heel snel een educatief aanbod te voorzien, ter vervanging van de geschorste lessen. Uw kinderen kunnen daarvoor terecht op diverse elektronische kanalen.  Met uw steun willen onze scholen in deze periode het leerverlies voor uw kinderen beperken en hun de nodige structuur geven om ook thuis ‘in schoolmodus‘ te blijven.

 

Tijdens de schooluren staan in onze scholen en het internaat ploegen van onderwijzend personeel in voor de noodopvang van leerlingen.

Nu de piek van de epidemie dichtbij komt, willen wij ook in die opvang de gezondheid van onze leerlingen en personeelsleden maximaal beschermen. Dat doen we door in onze lokalen de voorschriften van hygiëne, ventilatie en sociale afstand zorgvuldig te respecteren. Onze personeelsleden uit de risicogroepen zetten wij niet in bij de opvang van leerlingen.

 

In de nieuwe maatregelen draagt de Nationale Veiligheidsraad de bevolking op om zoveel mogelijk thuis te blijven. Wij herhalen daarom onze oproep naar u:

breng uw kinderen enkel naar de schoolopvang of naar het internaat wanneer u geen andere oplossing hebt.

De noodopvang op school blijft in de eerste plaats bestemd voor gezonde kinderen van ouders die werken in de gezondheidszorg of in andere essentiële publieke sectoren. Aan ouders die thuis werken, vragen wij dat u uw kinderen ook thuis opvangt.

 

Beste ouder, in naam van onze scholen en internaat danken wij u voor uw medewerking.

Wij wensen u veel sterkte en hopen u tot steun te zijn in deze moeilijke weken. 

Beste directies, leerkrachten en ondersteunend personeel, wij zijn fier op de inzet, toewijding, flexibiliteit, creativiteit en solidariteit die jullie tijdens deze coronacrisis elke dag weer aan de dag leggen.  Ook jullie kunnen op onze steun blijven rekenen.

 

Bij nieuwe maatregelen van de overheid ontvangt u van ons een nieuw bericht.

Samen sterk tegen het coronavirus!

 

Met vriendelijke groet in naam van het schoolbestuur

Francine Hardeman, voorzitter


Rozenlaan 45, 1700 Dilbeek

02 568 18 18

lyceum@erce.be