Bezoek aan Zuid-Afrika van 4 tot 13 februari 2016

Na 3 jaar intensief samenwerken kwam de scholenband tot een hoogtepunt: 5 leerlingen en 2 leerkrachten van RC bezochten Groendal Sekondary in Franschhoek! Om te acclimatiseren (vooral nodig door de hoge temperaturen) bezochten we eerst enkele toeristische trekpleisters. Maandag startte dan de schoolweek, waarin we lessen volgden in verschillende leerjaren. We leerden al snel het schoolsysteem kennen en de tot hiertoe virtuele vriendschappen werden reëler en intens. Zo kwamen we zelfs tot groepsgesprekken over gevoelige thema’s als relaties, seksualiteit en soa’s. Het was boeiend om van gedachten te wisselen met leeftijdsgenoten die in heel verschillende levensomstandigheden opgroeien.

Bezoeken aan andere scholen (kleuter- en lager, technisch en buitengewoon onderwijs) lieten een blijvende indruk na: gemotiveerde leerkrachten die ondanks zeer beperkte middelen toch voor vele jongeren het verschil maken. 

Duizend woorden zijn echt te weinig om uit te drukken hoe we deze reis beleefden: overweldigende natuur, boeiende ervaringen, onvergetelijke herinneringen, blijvende vriendschapen, oprechte gastvrijheid, … Alles zorgt ervoor dat er zowel op persoonlijk vlak als op schoolgebied beslist nog een vervolg zal komen.

Meer info en foto’s kan je vinden op de website: http://scholenbanddilbeekstellenbosch.weebly.com/ 

Lucie Debaere, Loula Burnus, Linde Romaen, Hanne Pernet en Bram Neirinck (leerlingen), Julie Baetens en Annelies Nevens (leerkrachten) samen met leerlingen uit Groendal.
Het spel ‘Soulmate’ over gevoelens en relaties.

Reportage over Scholenbanden door Zuiddag-studenten Natasha en Mirte

https://www.youtube.com/watch?v=wtmgxp_NBeg

Stellenbosch op bezoek op Regina Caeli

Van 2 oktober tot en met 11 oktober bezoeken de leerkrachten van de Groendal Secondary School uit Franschhoek Zuid-Afrika onze school.

Wat is Stellenbosch?
Waar ligt Franschhoek?
Wat is de Groendal Secondary School?

Een antwoord op uw vragen vindt u hier!

Stellenbosch, Franschhoek in Zuid-Afrika

'Wie alleen van homself geleer het, het 'n dwaas tot leermeester gehad' (Ben Johnson)

De gemeente Dilbeek heeft al jaren een Stedenband met het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch, meer bepaald Franschoek. Beide gemeentes werken voornamelijk rond de thema's jeugdwerking, drugpreventie en HIV/AIDS preventie. Dilbeek wil deze Stedenband nu uitbreiden met een scholenband. Hiervoor werden de directies van "ons RC" en Don-Bosco Groot-Bijgaarden eind vorig schooljaar aangesproken met de vraag of de school het ziet zitten om een scholenband op te starten. Het antwoord was positief.

Jullie herinneren je misschien nog de mail waarin we polsten naar de interesse om mee te werken aan een werkgroep rond deze scholenband, of anders gezegd om banden te smeden tussen Groendal Highschool in Franschoek, Stellenbosch enerzijds en onze school, anderzijds. Gerrit, Griet, Hermien, Katrien, Julie en Marleen reageerden enthousiast.

Katrien en Griet werden, in samenspraak met de werkgroep en de directie, aangeduid om tijdens de herfstvakantie ter plaatse de eerste contacten te leggen.

We zullen ter plekke kennismaken met onze zusterschool en haar werking.

In het begin zullen we vooral nadenken over hoe we met elkaar zullen communiceren en op welke manier we onze samenwerking vorm kunnen geven.

Om België, Dilbeek en onze school Regina Caeli voor te stellen maken we gebruik van een quiz en een video van onze school. Door middel van kinderliedjes die gezongen werden door leerlingen van het eerste jaar proberen we de lokale leerlingen "Vlaams" te leren.

Verder zullen we met hen overleggen over hoe we kunnen leren van mekaar.

Wij dachten al aan de volgende items:

  • Hoe verloopt de identificatie van leerkrachten en leerlingen met hun school?
  • In welke taal wordt er onderwezen en wat is de plaats van de andere lands- en wereldtalen?
  • Levensbeschouwelijke vakken
  • Evaluatie
  • Leerlingenparticipatie
  • Begeleiding van studiekeuze
  • Hoe wordt preventie rond drugs, SOA's, … aangepakt

 

Deze lijst is natuurlijk onvolledig en zal nog aangevuld worden. Jullie input hierbij is absoluut welkom!

Het wordt vast en zeker een avontuur. Wij weten niet precies waar wij ons aan kunnen verwachten en waar we zullen terecht komen, maar we kunnen nu al zeggen dat we er alle vertrouwen in hebben.

Na deze inleefreis zullen er in de komende jaren nog uitwisselingen zijn. De leerkrachten van Groendal Highschool zullen naar Dilbeek komen en onze collega's zullen, al dan niet met enkele van onze leerlingen, naar Stellenbosch gaan. De inleefreis nu is slechts een eerste stap om van elkaar te leren.

We houden jullie zeker op de hoogte!

Geniet van julle welverdiende vakansie en rus goed uit!

Gerrit, Griet, Julie, Katrien en Marleen

 

 

 

Rozenlaan 45, 1700 Dilbeek

02 568 18 18

lyceum@erce.be