Leerlingenbegeleiding

Voor een gesprek, een vraag, een melding, een raad, een overleg, een idee, een zorg, een probleem, ... in verband met je schoolloopbaan, je leren en studeren, je gezondheid, je gevoelens, je relatie met mensen in (en buiten) RC, je veiligheid of die van andere leerlingen, ...

Wat kan de LLB doen?

Naar je luisteren, samen met jou oplossingen of antwoorden zoeken, met jou overleggen over nieuwe stappen en je helpen die te zetten, ... Daarnaast organiseert en ondersteunt de LLB activiteiten die goed leren en prettig leven op RC (en daarbuiten) kunnen bevorderen.

Anti-pestplan
Wegwijzer voor ouders van leerlingen met dyslexie

Bij wie en waar kan je terecht voor LLB?

Eerst en vooral bij je klassenleraar en je vakleerkrachten.
Daarnaast is er een TREFPUNT waar je op eigen initiatief of na doorverwijzing terecht kunt. Ook leerkrachten en andere personeelsleden zijn er steeds welkom voor een overleg, een vraag, een melding, ... Het Trefpunt kunt u vinden op het einde van de gang van de directie.
Dit luik van de LLB wordt permanent georganiseerd van 8.30 uur tot 16 uur van maandag tot vrijdag. Op woensdag is het trefpunt bemand tot 13.30 uur.
Kom liefst langs tijdens de onderbrekingen, tenzij het gesprek dringend is.
Als wij jou uitnodigen, doen we dat met een geel briefje.

  • De leerlingenbegeleider voor leerlingen van de 1ste graad is
    Yumika Lecluyze (Emmy Michiels a.i.)
  • De leerlingenbegeleider voor leerlingen van de 2de en 3de graad is
    Katrien Moonen (Eveline Morren a.i.)
  • Samen met de leerlingenbegeleiders wordt het Trefpunt permanent bemand door Wim Vanovervelt en Karolien Steylemans


Hoe kan je terecht bij de LLB?

Via Smartschool, klop gewoon aan, stuur een mail of spreek een leerlingenbegeleider aan.

Vlnr: Karolien Steylemans - Katrien Moonen - Yumika Lecluyze - Wim Vanovervelt

Rozenlaan 45, 1700 Dilbeek

02 568 18 18

lyceum@erce.be