Acties van de ouderraad

Bij de schoolkeuze voor het Regina Caelilyceum kozen onze ouders er bewust voor om hun kind(eren) in te schrijven in een kwaliteitsvolle Nederlandstalige school in de Vlaamse rand rond Brussel.

Eén van de speerpunten in de goede werking van onze school, waar de directie, de leerkrachten en alle ouders terecht veel belang aan hechten, is de communicatie tussen alle geledingen binnen het schoolgebeuren. Communicatie die uiteindelijk de opvoeding, de zorg en de studiebegeleiding van onze kinderen ten goede komt.

En wie communicatie zegt, zegt taal. En in RC is de voertaal uiteraard het Nederlands.

Omdat de ouderraad er zich ten volle van bewust is dat het Nederlands niet altijd de moedertaal is bij de kinderen thuis, wil de ouderraad graag de middelen en mogelijkheden aanbieden om, indien gewenst, de Nederlandse taalontplooiing te ondersteunen.

Deze lessen Nederlands, voor beginners tot gevorderden, worden, vaak ook kostenloos, afhankelijk van uw woonplaats, aangeboden in de “Huizen van het Nederlands” in de Brusselse gemeenten en de Vlaams-Brabantse rand (Dilbeek, Asse, St-Pieters-Leeuw,…).

Deze informatie is terug te vinden in bijgaande meertalige folders of via de links www.huisnederlandsbrussel.be en www.huisvlaamsbrabant.be  

Op deze manier willen wij, als ouderraad van RC, de communicatie en het Nederlands op school ondersteunen. Het hele schoolgebeuren kan er alleen maar beter van worden!

Laat ons hier samen werk van maken!

De ouderraad

(ouderraad@erce.be of ouderraad-account op Smartschool)

Rozenlaan 45, 1700 Dilbeek

02 568 18 18

lyceum@erce.be