Werking van de ouderraad

De ouderraad: het woordje van de Voorzitter

Onze ouderraad bestaat uit een groep van geëngageerde vaders en moeders, die meedenken en samenwerken met de school, om op die manier jullie betrokkenheid bij het schoolgebeuren te verhogen.

Wij zien het als een permanente opdracht om te streven naar een grotere betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren en fungeren hierbij als klankbord. Wij ambiëren een loyale samenwerking met de Directie, met wie wij ook op trimestriële basis samenzitten.

Wij hechten veel belang aan de pijlers van RC:

 • de kwaliteit van ons onderwijs
 • het Nederlandstalig karakter van de school
 • de katholieke identiteit

Wat betekent dat in de praktijk?

 • we communiceren algemene bezorgdheden rechtstreeks aan de directie en de schoolraad
 • we hebben op trimestriële basis een overlegvergadering met de directie
 • we bespreken op onze vergaderingen actuele zaken in verband met de school en brengen punten, die ons gesignaleerd worden via ouders en leerlingen,  onder de aandacht,
 • jaarlijks organiseren wij enkele informatieve avonden waarop sprekers worden uitgenodigd (voor dit schooljaar alvast Marleen Jans op 13 oktober jongstleden over " Het tienerbrein” en Lieve Swinnen op 16 januari over "Geen goesting")
 • we bieden praktische ondersteuning bij een aantal activiteiten, zoals bv. een drankje na de info-avonden voor ouders in september, na een informatieve avond, bij de inschrijvingen......
 • we werken samen met de Vlaamse confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (op de website  www.vcov.be staat ook voor ouders erg bruikbare informatie)
 • we omkaderen het schoolkoor, ondersteunden de “go-cart” activiteit in Middelkerke, sponsoren het schooltoneel, kopen didactisch materiaal aan, luisteren naar de noden van het internaat, ....
 • .......

Begrijpelijkerwijze hebben wij als ouderraad een minimum aan middelen nodig om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Daarom zijn wij zo vrij om een geldelijke bijdrage van 7,50 euro per gezin te vragen. Dit bedrag wordt in rekening gebracht op de eerste schoolfactuur (let wel, indien U om bepaalde redenen deze bijdrage liever niet wil betalen, vragen wij om dit uiterlijk tegen begin november te melden via smartschool met vermelding van de klas en naam van de/het kind(eren). 

Aarzel ook niet om ons, via smartschoolvragen, bemerkingen of suggesties over te maken.

Tenslotte, voor wie graag actief in onze ouderraad zou willen participeren, of gewoon, zonder verdere verplichtingen, af en toe wil meedoen aan één van onze activiteiten, geef gerust een seintje. Op die manier heeft ieder van jullie, elk volgens zijn mogelijkheden, de kans om een steentje bij te dragen.

Tot binnenkort!

Namens de ouderraad,

Odile van der Zee

Rozenlaan 45, 1700 Dilbeek

02 568 18 18

lyceum@erce.be