Verkeersmaatregelen Kaudenaardewijk

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Op vlak van de mobiliteit rond de school zijn er tijdens de vakantie enkele wijzigingen gebeurd. 

De meest ingrijpende is de proefopstelling in de Kapelstraat waarbij de Kapelstraat werd 'geknipt' ter hoogte van de kapel.

De bedoeling hierachter is het sluipverkeer te weren en een veiliger alternatief voor fietsers te creëren. Fietsers en voetgangers blijven namelijk een doorgang behouden en kunnen de verkeersarme Kapelstraat gebruiken als alternatief voor de drukke en smalle Kaudenaardestraat.

Ouders die toch met de wagen de Kapelstraat wensen te nemen kunnen er hun kinderen afzetten ter hoogte van de kapel waar er mogelijkheid is om te draaien, doch dit wordt afgeraden.

Tegelijkertijd werden er ook geschrankte parkeervakken getrokken in de Kaudenaardestraat om er de snelheid te beperken en het sluipverkeer te ontraden.

De proefopstelling in de Kapelstraat zal 6 maanden lopen. Tijdens de proefperiode zullen tellingen uitgevoerd worden zodat op basis van vorige verkeerstellingen kan bekeken worden hoe het verkeer zich doorheen de wijk verplaatst. Nadien zal er een evaluatie in samenspraak met de wijkraad gemaakt worden.

De politie is ook op de hoogte van de wijzigingen en zal tijdens de start van het nieuwe schooljaar aanwezig zijn.

Rozenlaan 45, 1700 Dilbeek

02 568 18 18

lyceum@erce.be