Inhaalbeweging Humane Wetenschappen

Kies je voor de richting humane wetenschappen en dus een koerswijziging in je studieverloop, dan moet je er wel rekening mee houden dat deze overgang gepaard gaat met een inhaalbeweging. Daarnaast zal ook je positieve motivatie de kritische succesfactor worden.

De leerlingen die in het 3de en het 4de jaar geen richting humane wetenschappen volgden en wensen over te schakelen naar het 4de of het 5de jaar humane wetenschappen moeten tijdens de grote vakantie een inhaalbeweging humane wetenschappen volgen voor de vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.

We verwachten van deze leerlingen dat ze een door ons verzorgd studiepakket voor beide vakken (gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen) zelfstandig verwerken. Dit studiepakket bestaat enerzijds uit een aantal zelfstandig uit te werken taken en een mondelinge open boek toets anderzijds. Zowel de taken als de toets worden voorgesteld en afgelegd op het mondeling examen in augustus.

Opdat de inhaalbeweging zou renderen, wordt van elke leerling verwacht dat zowel de taken grondig uitgewerkt worden en verwerkt worden in een schriftelijk verslag alsook dat de behandelde leerstof grondig ingeoefend wordt aan de hand van op voorhand opgegeven vragen kennen en kunnen. Alleen dan wordt het mogelijk, met een redelijke kans op succes, over te stappen naar de gekozen richting. Bij afwezigheid op de toets gelieve de school te verwittigen voor 9 u. Indien dit niet gebeurt, worden de ouders onmiddellijk verwittigd.

Je kan de infobrochure en de inhaalbeweging eind juni afhalen bij de reprografie. De kosten voor het studiepakket worden contant betaald bij afhaling. Bij het aankopen van de inhaalbeweging bij de reprografie schrijf je je in voor de richting via het ‘inschrijvingsformulier humane wetenschappen’. Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt (één hou je zelf bij, één dien je in bij de reprografie).

Indien je nog vragen hebt of bijkomende informatie wil, neem je contact op met dhr. Luc Boelaert of met mevr. Ina Van Humbeeck.

Profiel
Richtingsspecifieke vakken
Toekomstmogelijkheden
Humane Wetenschappen in beeld
Folder

 

Rozenlaan 45, 1700 Dilbeek

02 568 18 18

lyceum@erce.be