Profiel

Je bent geboeid door de mens als individu en door de mens in de samenleving? Je denkt graag na over psychologische en sociale thema's, en je bent bereid deze onbevooroordeeld en kritisch te benaderen en te onderzoeken? Je bent niet bang om deze onderwerpen ook theoretisch en abstract te bestuderen? Je bent communicatief vaardig en je hebt een goede dosis emotionele intelligentie? Je kan je interesse voor talen en cultuur als bijkomende troeven voorleggen? Dan wordt Humane wetenschappen echt iets voor jou.

Deze ASO-studierichting is abstract-theoretisch georiënteerd en geschikt voor leerlingen die belangstelling hebben voor studies met een sterk sociaal accent, waarbij ook de culturele invalshoek een belangrijke plaats inneemt. Zij vinden de dagelijkse realiteit boeiend, willen de samenleving grondig verkennen en stellen de mens en zijn handelingen in de steeds complexere maatschappij centraal. Ze hebben interesse voor het intermenselijk contact enerzijds en communicatie met zijn steeds evoluerende communicatiemiddelen en de invloed ervan op het menselijk gedrag anderzijds.

De vakken in de basisvorming zijn dezelfde als in de andere ASO-richtingen en worden ook op dezelfde manier geëvalueerd.

Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij zowel zelfstandig als in groep kan werken, op een kritische en creatieve manier de aangeboden lesinhouden kan verwerken alsook over een sterk tekstbegrip beschikt bij het verwerken van de theorie.

Richtingsspecifieke vakken
Toekomstmogelijkheden
Humane Wetenschappen in beeld
Inhaalbeweging Humane Wetenschappen
Folder

Rozenlaan 45, 1700 Dilbeek

02 568 18 18

lyceum@erce.be