Richtingsspecifieke vakken

Cultuurwetenschappen

Binnen het vak cultuurwetenschappen bestudeer je cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Je maakt er kennis met economie, recht, filosofie, media, politiek en kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen. Je ontwikkelt een gevoeligheid voor kunst en andere cultuuruitingen (vb. jongerenculturen, media ...). Je krijgt in dit vak zicht op de samenhang van cultuurverschijnselen en de cultuuroverdracht in de samenleving

Gedragswetenschappen

Binnen het vak gedragswetenschappen staat de mens als individu en het samenleven van mensen in de maatschappij centraal. Je maakt er kennis met een aantal visies op mens en samenleving, vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral uit de psychologie, de sociologie en de antropologie. Het gaat in dit vak over het bestuderen van de levensloop van de mens, vanuit verschillende invalshoeken. De nadruk ligt op groei en ontwikkeling van de mens.

Profiel
Toekomstmogelijkheden
Humane Wetenschappen in beeld
Inhaalbeweging Humane Wetenschappen
Folder

Rozenlaan 45, 1700 Dilbeek

02 568 18 18

lyceum@erce.be