Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs van onze school. Hij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het lyceum is samen met de andere scholen van de Regina Caelicampus een school van de ‘Zusters van Liefde van Jezus en Maria’ en valt juridisch onder de verantwoordelijkheid van Crescendo Samen Groeien vzw.

Voorzitter:

Mevrouw Francine Hardeman

Ondervoorzitter:

De Heer Georges De Vliegher

Secretaris:

De Heer Hugo Tastenoy

De andere leden van het schoolbestuur zijn:

Mevrouw Godelieve De Ridder
De Heer Wim Nicolaï
De Heer Jan Degadt
De Heer Marc Buekens
De Heer Johan Vanden Driessche
Mevrouw Viviane Demeulenaere

Rozenlaan 45, 1700 Dilbeek

02 568 18 18

lyceum@erce.be